Marcs polítics favorables

MedWaves ajuda els responsables polítics de la regió mediterrània a estimular i mantenir entorns que afavoreixin la implantació d’economies verdes, circulars, sense residus, baixes en carboni i no tòxiques.

Estimular i mantenir la transició cap a les economies verdes i circulars requereix una política efectiva a escala mundial, regional i nacional. MedWaves acull una plataforma política com una manera d’oferir suport als responsables polítics mitjançant la creació de capacitats i la sensibilització. MedWaves estableix un pont entre la política i els programes, per tal de garantir que la política es basi en els reptes i els èxits reals sobre el terreny. L’adopció dels resultats del projecte en l’àmbit polític és essencial per identificar les pràctiques reeixides, garantir-ne la promoció posterior, fomentar-ne la replicació i incorporar les polítiques públiques que han donat bons resultats en diferents àmbits.

Com a amfitrió del Centre del Conveni d’Estocolm sobre contaminants orgànics persistents, MedWaves proporciona un suport essencial als responsables polítics mundials mitjançant la conscienciació sobre els problemes emergents relacionats amb la gestió dels productes químics tòxics. MedWaves dedica una atenció especial als additius plàstics i als reptes relacionats amb la implantació d’una economia circular segura.

MedWaves dona suport al consum i la producció sostenibles (CPS), essencials per reduir l’impacte de l’activitat humana en el medi costaner i marí del Mediterrani. MedWaves ofereix suport directe als responsables polítics regionals com a amfitrió del Centre Regional del Conveni de Barcelona. Una de les activitats principals que duu a terme el centre és la revisió i l’anàlisi de les tendències a la regió mediterrània per tal d’elaborar directrius i recomanacions regionals per a la implantació de polítiques relacionades amb el CPS, l’economia circular, la contaminació per plàstics i la prevenció de productes químics tòxics. La plataforma política de MedWaves aplega responsables polítics de tot el Mediterrani i els ofereix la possibilitat de treballar plegats i intercanviar experiències.

MedWaves ha desenvolupat amb èxit un Pla d’acció regional relatiu al CPS que ha estat adoptat per les parts contractants. A més, ha estat fonamental en l’adopció d’un conjunt de mesures regionals que contribueixen al desenvolupament d’empreses ecològiques i circulars. En el marc del Pla regional de gestió de les deixalles marines del Conveni de Barcelona, MedWaves contribueix al desenvolupament de mesures relacionades amb les deixalles marines i la prevenció de la contaminació per plàstics.
En l’àmbit nacional, MedWaves proporciona formació i assistència tècnica als països, donant suport al desenvolupament de mesures polítiques que ajudin a assolir els compromisos globals i regionals establerts en els convenis d’Estocolm i Barcelona.