Deixalles marines i plàstics

El gran repte que planteja la contaminació per plàstics al Mediterrani ha estat el desencadenant de l’interès de MedWaves per donar resposta al problema de les deixalles marines.

Els plàstics són un exemple de la importància de continuar innovant al llarg del temps. Inicialment van ser una gran solució per a la vida moderna, però ara és evident l’impacte negatiu dels plàstics d’un sol ús (PSU). Per tal de protegir la salut, el medi ambient i el futur, cal posar fi a la nostra relació amb els PSU i continuar innovant amb solucions sostenibles.
El mar Mediterrani conté menys de l’1 % dels oceans del món, però representa aproximadament el 10 % de la biodiversitat mundial. Aquesta petita conca acull fins al 55 % de totes les partícules i concentrats de plàstic flotants al mar, i el 7 % de tots els microplàstics del món. Una bona prova d’això es pot percebre caminant per les vores del fons marí i les platges.
D’on prové tot plegat? La regió mediterrània és la quarta productora de plàstic del món, amb poblacions que produeixen algunes de les quantitats més altes de residus sòlids urbans per càpita, entre 208 i 760 kg/any. Els residus de les platges mediterrànies mostren un predomini de deixalles terrestres derivades principalment de les activitats turístiques. S’ha comprovat que les deixalles marines que es troben al llarg de la costa mediterrània augmenten al voltant d’un 40 % durant el període turístic de més afluència.

Alguns exemples de PSU són les bosses de plàstic, els plats, la vaixella, les palletes, els agitadors, els envasos d’aliments i begudes, els envasos, les tasses i les tapes de tasses, els filtres de cigarrets, els bastonets de cotó, les tovalloletes humides, les compreses i els globus, entre molts d’altres. Aquests productes, orientats a la comoditat de l’usuari, solen tenir uns costos baixos de producció i unes fases d’ús curtes. La naturalesa de qualsevol producte d’un sol ús és la disminució del seu valor, la qual cosa pot contribuir a la possibilitat de trobar PSU com a deixalles que contaminen el medi marí o embussen el clavegueram.
La pandèmia de la COVID-19 ha complicat les coses en introduir nous articles d’un sol ús, concretament mascaretes i guants, ja que ha augmentat l’ús únic de determinats productes per raons sanitàries i de seguretat, i ha fet augmentar els PSU relacionats amb el menjar i les begudes per emportar-se.
La quantitat de residus produïts no és l’únic repte. La mala gestió d’aquests residus continua sent un problema clau a tota la regió, i en alguns països els reptes són encara més importants. Els residus plàstics es llencen directament o s’aboquen al medi ambient, es filtren als rius i van a parar al mar. Atès que els països del sud del Mediterrani reciclen, de mitjana, menys del 10 % dels seus residus plàstics, cada any es produeixen aproximadament 6 milions de tones de residus plàstics mal gestionats. Això equival al pes de 24.000 balenes geperudes!
Aquest repte s’agreuja perquè la conca mediterrània és un mar semitancat amb una sèrie d’escorrenties estacionals o aportacions fluvials que contribueixen significativament a la càrrega de deixalles marines. Hi ha proves científiques que confirmen que la contaminació per plàstics constitueix una gran amenaça per a la biodiversitat marina i els ecosistemes del medi marí, la qual cosa posa en perill sectors econòmics clau, com la pesca i el turisme, a més d’afectar negativament la qualitat de l’aire i de l’aigua i, en última instància, la salut humana.

Our Stakeholders

És possible trobar solucions si totes les parts interessades aborden el problema i apliquen mesures al llarg de tota la cadena de valor dels plàstics. Pel que fa a l’estratègia dels plàstics destinada a assolir el bon estat ambiental del mar Mediterrani, MedWaves ha definit quatre eixos estratègics principals:

 • Reducció i prevenció: s’han d’evitar i reduir dràsticament les deixalles de plàstic en el medi ambient, en particular en el medi marí.
 • Reducció de la toxicitat i augment de la durabilitat: el plàstic ha d’innovar per convertir-se en un material valuós i no perillós en productes i envasos de llarga durada
 • Concepció del cicle de vida: s’ha d’aplicar la conceptualització de tota la vida dels plàstics per evitar els residus i la contaminació.
 • Innovació: s’ha de donar suport als models de negoci sostenibles per contribuir al canvi cap a patrons de consum i producció sostenibles i una economia circular dels plàstics.

 

Per tal de posar en marxa aquesta estratègia, MedWaves treballa directament amb responsables polítics nacionals i locals, institucions de recerca, empreses, organitzacions de suport empresarial, actors financers, organitzacions de la societat civil, gestors d’àrees marines protegides i experts nacionals. MedWaves també es coordina amb diverses organitzacions regionals que participen activament en la lluita contra aquest problema al Mediterrani.

Key actions

L’estratègia de MedWaves per fer front a la contaminació per plàstics al Mediterrani ha definit diverses àrees de treball per donar suport a la prevenció de les deixalles marines i frenar la contaminació per plàstics des de diverses perspectives

 • Donar suport a un marc polític sòlid, que inclogui el subministrament d’eines i oportunitats de desenvolupament de capacitats. MedWaves ha publicat unes directrius tècniques per ajudar a regular els plàstics d’un sol ús (PSU), en col·laboració amb diversos països.
 • Impulsar el desenvolupament de solucions innovadores per part dels emprenedors i les empreses ecològiques. La innovació és el camí envers una transició saludable cap a models alternatius de producció i consum. El Programa de suport als Switchers de MedWaves dona suport a la creació de nous negocis ecològics i circulars, específicament els adreçats a la prevenció i la reducció de la contaminació per plàstics.
 • Sensibilitzar la ciutadania perquè puguin triar amb coneixement de causa. MedWaves proporciona informació sobre alternatives sostenibles als PSU i ajuda els països a desenvolupar campanyes de sensibilització específiques.
   
 • Implantar i ampliar les solucions i les bones pràctiques existents. MedWaves dona suport a la posada en marxa de projectes pilot i iniciatives a escala local, la qual cosa permet transferir els bons resultats a altres territoris i compartir recomanacions polítiques.
 • Promoure el diàleg i la col·laboració entre les parts interessades. MedWaves manté contacte amb les principals organitzacions internacionals per garantir la coordinació dels esforços per reduir i evitar les deixalles marines. El centre participa en processos estratègics i esdeveniments internacionals.