Ecoinnovació i models de negoci sostenibles

MedWaves ajuda i capacita les parts interessades a emprendre el camí cap a un futur sostenible, basat en l’ecoinnovació i en els models de negoci sostenibles.

L’actual model econòmic lineal de producció i consum és insostenible. Els impactes negatius del model «agafar-fer-utilitzar-eliminar» són evidents en tots els àmbits: augment de la temperatura global, pèrdua de biodiversitat, estrès hídric i increment dels residus i les emissions. Aquesta destrucció divideix la societat i condueix a la cobdícia i les desigualtats. No obstant això, podem canviar.
És possible canviar el món transformant la manera de fer negocis. Per fer front a la crisi mediambiental cal un canvi en els models econòmics cap al consum i la producció sostenibles (CPS) i les economies circulars amb baixes emissions de carboni. MedWaves incuba el desenvolupament de models de negoci sostenibles

Els models de negoci sostenibles es basen en un enfocament de triple resultat final i en la interdependència entre el medi ambient, la societat i l’economia. Juntament amb ells, és possible fer front a la crisi ambiental i social col·lectiva i avançar en el camí de la sostenibilitat.

Per tal d’entendre el poder de les empreses a l’hora d’influir positivament en el canvi social i mediambiental, MedWaves ha establert una definició de model de negoci sostenible, que, el desembre del 2021, va ser adoptada per les parts contractants durant la COP22 del Conveni de Barcelona. «Una empresa sostenible ofereix solucions comercials que creen valor ecològic o protegeixen el medi ambient (plantant cara als problemes ambientals o reduint l’impacte sobre el medi ambient) i són viables des del punt de vista econòmic i empoderen la societat» (Decisió IG.25/18 – Annex II).

Els models de negoci sostenibles poden transformar els reptes ecològics en oportunitats econòmiques mitjançant la creació de valor ambiental i la reducció de l’impacte dels patrons de consum i producció actuals. Els models de negoci sostenibles utilitzen dos enfocaments principals per crear una empresa circular: l’ecoinnovació i el concepte de cicle de vida/ ecodisseny.

L’ecoinnovació identifica solucions noves i alternatives al que s’ha fet sempre per tal de reduir l’impacte mediambiental de la producció i el consum, i alhora crear valor ambiental. Mitjançant l’ecoinnovació, les empreses poden millorar la seva petjada ecològica, de manera incremental, abordant els processos, els productes i els sistemes. Per exemple, quan una empresa millora els processos de producció augmentant l’eficiència dels recursos i l’energia, té l’oportunitat d’estalviar diners, reduir les emissions i evitar la contaminació. Les empreses sostenibles també poden innovar desenvolupant una altra manera d’entendre els mateixos productes i serveis per obtenir un millor rendiment ambiental, com han fet, per exemple, els vehicles elèctrics. L’ecoinnovació també pot transformar tota la cadena de valor, com ara la promoció dels serveis en comptes dels productes per canviar radicalment el consum. Un exemple seria passar de la fabricació d’automòbils a solucions de serveis de mobilitat, com ara els sistemes de cotxe compartit, patinets elèctrics o bicicletes de lloguer, etc.

L’ecodisseny és un altre enfocament clau dels models de negoci sostenibles. L’etapa de disseny és molt important, ja que constitueix el 80 % de l’impacte mediambiental brut. L’òptica de l’ecodisseny, que té com a objectiu un model circular, considera tot el cicle de vida d’un producte o servei, incloent-hi el disseny, l’extracció o la compra de matèries primeres, la producció, l’embalatge i la distribució, les vendes i el màrqueting, l’ús del producte, i la gestió del final de vida. Mitjançant l’ecodisseny, les empreses poden avaluar els impactes ecològics i definir estratègies per millorar el rendiment mediambiental en cada etapa del cicle de vida dels seus productes i serveis. Gràcies a aquesta anàlisi, l’ecodisseny optimitza el rendiment mediambiental en reduir les necessitats de materials i energia. D’aquesta manera, s’augmenta l’eficiència i s’estalvien diners.

MedWaves ha desenvolupat el Programa de suport als Switchers (PSS), una estratègia regional que promou i potencia els models de negoci sostenibles al Mediterrani. El PSS crea un entorn favorable donant suport a l’ecosistema de relacions que capacita els emprenedors i les empreses per ser sostenibles: els Switchers. Els Switchers són empreses ecològiques i circulars que apliquen solucions ecoinnovadores que contribueixen a establir models de consum i producció sostenibles i justos. Actuen en diversos àmbits, com ara l’agricultura sostenible, la construcció ecològica, els productes tèxtils i cosmètics sostenibles, l’ecoturisme, les energies renovables o la gestió de residus.

El PSS treballa en estreta col·laboració amb una àmplia gamma de parts interessades, com ara emprenedors i empreses, organitzacions de suport a les empreses (OSE), formadors i mentors, actors financers i responsables polítics.

MedWaves ofereix serveis de suport bàsics com ara els següents:

 • Desenvolupament i subministrament d’eines i plataformes en línia de negocis sostenibles (The Switchers Toolbox);
 • Desenvolupament de la capacitat de les OSE, com ara programes de formació de formadors sobre ecoinnovació, ecodisseny i desenvolupament empresarial sostenible.
 • Promoció d’associacions entre les OSE i altres parts interessades.
 • Programes circulars d’incubació i acceleració d’empreses emergents, incloent-hi serveis de suport a la ideació, la fase inicial i el creixement.
 • Oportunitats de treball en xarxa entre empreses sostenibles,  la Comunitat Switchers ;
 • Establiment de contactes entre empreses sostenibles i actors financers.
 • Desenvolupament d’estratègies financeres per a empreses sostenibles, el Fons Switchers.;
 • Desenvolupament de capacitats per donar suport a les inversions de les institucions financeres.
 • Promoció d’iniciatives obertes d’ecoinnovació a escala nacional i regional: la Plataforma d’Ecoinnovació Oberta de Switchers.
 • Accés als mercats de productes i serveis sostenibles, els Productes de Switchers. ;
 • Creació de capacitats per als responsables polítics i promoció d’instruments polítics

El PSS respon al «conjunt de mesures regionals per donar suport al desenvolupament d’empreses ecològiques i circulars» que va ser aprovat per les parts contractants durant la COP22 el desembre del 2021 (Decisió IG.25/18). A més, el PSS ofereix suport a altres polítiques regionals i globals, com ara: la política exterior del Pacte Verd de la UE; la Nova Agenda per a la Mediterrània; l’Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible; el PNUMA/PAM – Estratègia de mitjà termini del Conveni de Barcelona; l’Agenda GreenerMed 2030 de la UpM; i l’Agenda 2030 i alguns dels seus ODS.