El Programa de suport als Switchers

El Programa de suport als Switchers crea un entorn favorable per als emprenedors i les petites i mitjanes empreses que volen implantar models de negoci econòmics i sostenibles circulars a la regió mediterrània.

 • Vols potenciar el teu esperit emprenedor?
 • T’agradaria que t’acompanyéssim en el teu camí emprenedor, des de la definició de la idea fins a la comercialització de productes i serveis?
 • Vols posar en marxa un negoci capaç de generar valor afegit en tots els àmbits: econòmic, ambiental i social?
  Et trobes en la fase d’ideació o en l’etapa inicial del desenvolupament d’un negoci, i vols descobrir solucions emprenedores als teus reptes?
 • Vols formar part d’una xarxa per crear associacions amb altres organitzacions afins i compartir experiències i inspiració?

Si has contestat afirmativament a alguna d’aquestes preguntes, el Programa de suport als Switchers està fet per tu.

El Programa de suport als Switchers crea un entorn favorable per als emprenedors i les petites i mitjanes empreses (pimes) que volen implantar models de negoci econòmics circulars i sostenibles al Mediterrani. El programa és possible gràcies al suport financer de la Iniciativa SwitchMed finançada per la UE, el projecte ENI CBC MED d’impacte verd finançat per la UE, l’Agència Catalana de Residus, la Fundació MAVA i l’OSCE. Actualment, les activitats beneficien els actors del sector públic i privat de vuit països: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia.
El programa ofereix serveis de desenvolupament empresarial, oportunitats de creació de xarxes i accés a serveis financers als emprenedors, les organitzacions de suport empresarial i les comunitats locals.

Els Switchers: innovadors i artífexs del canvi al Mediterrani 

Switchers és una comunitat d’emprenedors ecològics i agents de canvi a la regió mediterrània. Els Switchers són individus, empreses o organitzacions de la societat civil que implanten solucions ecològiques i socials innovadores que contribueixen al canvi cap a models de consum i producció sostenibles i justos.

Són actius en diversos camps, com ara l’agricultura ecològica, el turisme sostenible, la gestió de residus, els productes tèxtils orgànics, el reciclatge de residus electrònics, la construcció sostenible, la producció de cosmètica ecològica, entre d’altres.
El més important és que són una comunitat amb veu i un lloc de trobada per a persones de la regió a les quals els entusiasma transformar el seu entorn cap a un futur més sostenible. Per als Switchers, les solucions d’economia circular es troben al centre dels seus models de negoci i també els inspiren a buscar maneres d’innovar i assolir nivells encara més alts de sostenibilitat ambiental en el disseny dels productes i els serveis que ofereixen.

Plegats, aquests importants actors econòmics estan fent progressos significatius cap a un dels objectius clau del desenvolupament sostenible de la regió: accelerar el canvi cap a modes de consum i producció més sostenibles. En fer-ho, donen un exemple positiu de com el creixement econòmic també pot portar a la protecció del Mediterrani i dels seus preciosos i limitats recursos naturals.

L’enfocament del PSS 
El Programa de suport als Switchers treballa amb emprenedors en fase d’ideació, etapa inicial i de creixement que es dediquen a productes i serveis sostenibles, com també amb una àmplia gamma de socis que tenen influència en el món empresarial, com ara responsables polítics, intermediaris empresarials i institucions de finançament d’impacte.
El programa pretén catalitzar la innovació verda i l’ocupació ecològica en tots els sectors, donant suport a l’esforç col·lectiu de desenvolupament sostenible a la regió mediterrània.

 • Desenvolupem capacitats locals en l’àmbit de l’economia verda i circular.
 • Col·laborem amb una àmplia gamma de socis, com ara responsables polítics, intermediaris empresarials i institucions de finançament d’impacte tant a escala regional com nacional.
 • Connectem i ajuntem totes les parts interessades en l’àmbit de les empreses circulars i creem sinergies compartint experiències amb creadors de canvis afins i altres actors clau.
 • Impulsem el creixement verd accelerant i facilitant noves idees de negocis circulars i la seva presentació.

Per què el programa és únic? Deu grans fets sobre el PSS
El Programa és únic perquè es dedica a oferir estratègies tangibles als emprenedors per dissenyar, desenvolupar i accelerar models de negoci ecològics i circulars. Aquest suport s’ofereix mitjançant oportunitats de treball en xarxa, desenvolupament empresarial i accés a serveis financers.

 1. Enfocament de l’ecosistema empresarial. El programa treballa amb i per a les parts interessades locals per promoure ecosistemes empresarials habilitadors i per ajudar les parts interessades públiques i privades a fer la transició cap a patrons de consum i producció més sostenibles.
 2. Enfocament inclusiu i interdisciplinari. El servei de desenvolupament de models de negoci verd aplica un enfocament inclusiu i interdisciplinari que permet fer més difusió dels patrons rurals/urbans i de la població objectiu.
 3. Metodologia innovadora. La metodologia de formació en desenvolupament empresarial verd i creació de coneixements és molt rellevant i aplicable al context i les necessitats locals dels emprenedors verds.
 4. Mètodes efectius de formació. Els mecanismes de qualitat es garanteixen mitjançant una metodologia de mentoria ampliada que combina la mentoria presencial i el treball pràctic durant un període més llarg que altres programes de suport i que, a més, té en compte el context cultural local.
 5. Formadors locals de gran qualitat. Formadors de primer nivell amb experiència en el suport i l’assistència a emprenedors i en la creació d’empreses emergents i empreses tradicionals.
 6. Experiència tècnica a mida. S’ofereix experiència tècnica d’alta qualitat, que permet establir mecanismes de lliurament de qualitat i accelera el cicle de vida comercial dels emprenedors ecològics.
 7. Oportunitats de treball en xarxa. Proporciona xarxes sòlides i de gran abast que permeten fomentar la visibilitat i l’atractiu dels models de negoci verds i circulars, com també la participació i el compromís entre les parts interessades de l’àmbit local.
 8. Accés al finançament. S’utilitza un enfocament basat en les necessitats per dissenyar l’accés als serveis de finançament per als emprenedors verds en la fase d’ideació, en la primera etapa i en la de creixement.
 9. Gran exposició per al vostre negoci. La plataforma web en línia és fàcil d’utilitzar i augmenta la visibilitat i l’exposició dels productes i serveis per als emprenedors ecològics.
 10. Polítiques d’habilitació. Es proporcionen models participatius d’elaboració de polítiques, ja que contribueixen a l’apropiació dels programes de suport a les empreses ecològiques per part dels actors nacionals, i augmenten els mecanismes de lliurament de qualitat.

Theswitchers.org: un únic accés digital a l’ecoinnovació

En consonància amb les actuals tendències virtuals que ofereixen nombroses activitats a internet, com ara oportunitats d’aprenentatge en línia, MedWaves està digitalitzant tots els serveis del Programa de suport als Switchers per tal d’augmentar l’accessibilitat a través de la plataforma en línia www.theswitchers.org 

TLa plataforma atrau i dona suport a un grup demogràfic més ampli, la qual cosa permet ampliar l’abast i la participació dels beneficiaris, democratitzar la inscripció i reduir els costos i els riscos generals de la formació.
El Programa és possible gràcies al suport financer de la Unió Europea, el Fons Fiduciari del Mediterrani del PNUMA/PAM i la Generalitat de Catalunya. El Programa de suport als Switchers és actiu en diversos països mediterranis, segons les necessitats dels actors del sector públic i privat: Algèria, Albània, Egipte, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Montenegro, Marroc, Palestina, Espanya, Tunísia i Turquia.
El Programa de suport als Switchers també funciona a la Xina i l’Amèrica Llatina, on es repliquen les millors pràctiques i les metodologies d’èxit.
El PSS respon al «conjunt de mesures regionals per donar suport al desenvolupament d’empreses ecològiques i circulars» que va ser aprovat per les parts contractants durant la COP22 el desembre del 2021 (Decision IG.25/18). A més, el PSS ofereix suport a altres polítiques regionals i globals, com ara: la política exterior del Pacte Verd de la UE; la Nova Agenda per a la Mediterrània; l’Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible; el PNUMA/PAM – Estratègia de mitjà termini del Conveni de Barcelona; l’Agenda GreenerMed 2030 de la UpM; i l’Agenda 2030 i alguns dels seus ODS.