Consum sostenible

MedWaves dona suport als consumidors i les pimes perquè entenguin i integrin els problemes mediambientals en les seves decisions de compra de productes ecològics, conscienciant, proporcionant coneixements i potenciant les pràctiques de consum sostenible.

Una estratègia multicapa per catalitzar el consum sostenible

Canviar els patrons i l’estil de vida dels consumidors requereix un canvi radical en els comportaments i les actituds d’un gran nombre d’actors al llarg de les cadenes de valor. L’ecologització i la descarbonització del consum poden proporcionar guanys ràpids en termes de beneficis ambientals, socials i econòmics, però per fer-ho cal promoure les opcions ecològiques tant dels consumidors finals com de les empreses.  MedWaves utilitza una sèrie d’estratègies per estimular i gestionar la demanda de productes i serveis sostenibles.
La demanda es pot considerar un dels motors principals de la innovació: els innovadors, els emprenedors i les pimes no s’afegiran a aquest repte si no hi ha oportunitats importants de mercat. Per això és fonamental estimular la demanda de productes i serveis sostenibles per part de les empreses, el sector públic i els consumidors. A més, els consumidors actius i informats tenen una funció vital: proporcionar senyals als mercats, reduir el risc de l’R+D i eliminar la bretxa financera.

MedWaves es relaciona amb diferents tipus de consumidors:

  • Empreses: mitjançant l’externalització dels processos d’innovació i el procés de compra, les empreses estimulen la demanda de productes ecoinnovadors.
  • Sector públic: com a compradors a gran escala de béns i serveis, els actors públics poden solucionar els errors del mercat i del sistema pel costat de la demanda. La contractació pública per a la innovació s’ha d’entendre com un enfocament estratègic i no com una mera transacció.
  • Individus/grup de consumidors: la consciència creixent dels impactes negatius de les pràctiques de consum en el medi ambient està obrint un camp nou per a les solucions ecoinnovadores. Els consumidors particulars són actors fonamentals per obtenir models reeixits i sostenibles de negoci. Les metodologies de desenvolupament empresarial de MedWaves es basen en processos de cocreació, en els quals participen clients i grups d’interès en el procés de disseny i lliurament de la proposta de valor empresarial.  

Per estimular la demanda i el consum efectiu de productes i serveis sostenibles, MedWaves dona suport als consumidors i a les pimes perquè entenguin i integrin criteris ambientals en les seves decisions de compra de productes ecològics, conscienciant, aportant coneixements i potenciant les pràctiques de consum sostenible.

MedWaves duu a terme una sèrie d’accions interrelacionades per aconseguir aquest objectiu:

1. Anàlisi de les cadenes de valor clau amb un potencial elevat de beneficis ambientals i socials ràpids, mitjançant la identificació dels principals focus d’interès i les oportunitats de negoci circular relacionades. L’objectiu d’aquesta acció és fer conèixer a les organitzacions de suport empresarial i a les empreses els nous models i les noves solucions de negoci circular, per tal que els puguin integrar en el seu cicle d’innovació.

2. Acceleració i millora de l’accés a solucions que donin resposta als reptes ambientals als quals s’enfronten les entitats dels sectors públic i privat basats en l’enfocament d’ecoinnovació oberta. MedWaves afavoreix l’establiment de contactes entre els que busquen solucions empresarials ecològiques i circulars (empreses i institucions públiques) i els proveïdors (emprenedors i innovadors ecològics) mitjançant un enfocament d’ecoinnovació oberta. Per fer-ho, MedWaves: 

  • Dona suport als facilitadors de la innovació per desenvolupar l’ecoinnovació oberta i per connectar els innovadors amb els que busquen solucions circulars. MedWaves desenvolupa les capacitats dels agents públics i privats, transferint la seva metodologia i oferint assistència tècnica contínua.
  • Posa a disposició la seva Plataforma d’Ecoinnovació Oberta per permetre la cooperació entre les empreses emergents sostenibles i les empreses consolidades basada en els reptes de l’ecoinnovació, recaptant fons i prestant assistència tècnica. 

 

3. Connexió entre les pimes i les empreses emergents que ofereixen productes i serveis sostenibles amb els compradors corporatius i minoristes. MedWaves ofereix suport de màrqueting digital i directe a través de la plataforma els Productes de Switchers També ajuda els emprenedors a negociar i arribar a acords comercials per promoure la integració vertical de productes i serveis sostenibles en les cadenes de valor clau.
  

4. Augment de la visibilitat i l’impacte dels emprenedors verds i circulars, les empreses emergents i les pimes a través de la Comunitat Switchers , una comunitat de promotors del canvi, que ofereix una nova narrativa i una imatge diferenciada de la regió mediterrània. Gràcies a la Comunitat Switchers, els emprenedors i les pimes coneixen millor els seus negocis i la seva marca, es beneficien del suport entre iguals i de l’intercanvi de coneixements, reben informació actualitzada sobre oportunitats de finançament i formació, i els conviden a parlar en esdeveniments internacionals de treball en xarxa.
MedWaves exposa les seves històries de transformació i canvi sostenibles, ofereix un espai de trobada i col·laboració, i treballa per augmentar la conscienciació sobre el consum sostenible a la regió.