Quan actuem plegats, canviem plegats.

MedWaves: sinergies convergents per a la transformació del planeta. 

I si fos possible redissenyar la manera com produïm i consumim béns? Imagineu-vos un món en què la indústria sigui de residu zero, no contaminant, baixa en emissions de carboni, eficient en l’ús de recursos i que contribueixi realment a una socioeconomia justa i equitativa.

El centre regional MedWaves fa realitat aquesta visió. És possible desenvolupar i innovar mitjançant un model de consum i producció sostenibles (CPS). El centre és un lloc de trobada per a totes les parts interessades, des del sector públic fins al privat, i una plataforma per crear solucions col·lectives. El model de CPS ofereix eines i mesures específiques que implanten l’economia circular per dur a terme una transformació real.   

El nostre futur sostenible depèn de la cooperació. Els reptes globals d’avui exigeixen solucions urgents. És hora de crear el futur que volem, el futur que necessitem.  

MedWaves va evolucionar a partir de dos tractats de les Nacions Unides: el Conveni de Barcelona per a la protecció del medi marí i la regió costanera de la Mediterrània )  i el Conveni d’Estocolm sobre contaminants orgànics persistents (COP). Format a través d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient espanyol i la Generalitat de Catalunya l’any 1996, MedWaves es va constituir sota el marc legal del Pla d’acció per a la Mediterrània (PAM)  Conveni de Barcelona, pertanyent al Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). El Conveni d’Estocolm sobre COP es va vincular més tard al centre. En unir un marc regional amb un acord global, MedWaves crea una plataforma per desenvolupar solucions conjuntes per fer front als reptes ambientals compartits.

El centre dona suport a les parts contractants, o països membres, del Mediterrani. L’empoderament i el suport a les parts en el marc d’una tasca regional reforça el model col·lectiu global.
Cada part interessada té el seu paper en un canvi de transformació col·lectiva cap a la sostenibilitat. MedWaves ofereix suport a cada membre de la societat, des de contribuir a les solucions polítiques i prendre decisions, fins a ajudar els emprenedors a crear nous models de negoci i llocs de treball verds. Tots els ciutadans que volen unir-se per ajudar el planeta troben suport a MedWaves.
MedWaves ofereix una experiència especialitzada en diverses àrees clau: economia circular, residus marins i contaminació per plàstics, productes químics tòxics i economia blava. Els serveis de suport van des de la creació de capacitats i l’assistència tècnica fins a la prestació de serveis d’assessorament i formació. El centre tradueix els coneixements continguts en els informes polítics i els plans d’acció en una programació real sobre el terreny mitjançant la implantació de les millors pràctiques i mesures.
Per a emprenedors ecològics i petites i mitjanes empreses, MedWaves ofereix un programa de suport integral, que proporciona material de formació innovador, serveis de promoció, oportunitats comercials i financeres, transferència de coneixements, intercanvi de bones pràctiques i serveis de creació de xarxes per desenvolupar i ampliar els seus negocis sostenibles i crear llocs de treball verds.
Quan actuem plegats, canviem plegats.