Economia circular i CPS

MedWaves garanteix i millora els models de negoci sostenibles a la regió mediterrània donant suport a la transformació cap a les economies circulars i el consum i la producció sostenibles (CPS).

Hi ha un antídot contra la producció i el consum destructius: les economies circulars. MedWaves dona suport al consum i la producció sostenibles (CPS) com una manera de transformar els models econòmics tradicionals en solucions empresarials circulars, reparadores i baixes en emissions de carboni. El canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i l’augment de les desigualtats socials són senyals que exigeixen trobar models innovadors i sostenibles per a les empreses. Aquests canvis no solament són possibles, sinó que són necessaris en tots els àmbits

Què és una economia circular? 

La cadena tradicional de subministrament lineal —«agafar-fer-utilitzar-eliminar»— ha demostrat ser miop, esgotar perillosament els recursos naturals i afavorir les injustícies. Una economia circular és el camí cap a un futur sostenible: dissenyar solucions que beneficiïn el medi ambient i tinguin sentit empresarial. L’activitat econòmica desvinculada del consum de recursos finits obre un ventall de possibilitats per a les empreses neutres des del punt de vista climàtic que beneficien la terra, les persones i les empreses. L’enfocament econòmic circular es basa en tres principis fonamentals:

 • Dissenyar per eliminar els residus i la contaminació (fer productes duradors, reparables i reciclables; evitar la contaminació de l’aire, la terra i l’aigua, etc.).
 • Mantenir els productes i els materials en ús (reduir el consum de recursos dins dels límits planetaris i augmentar la taxa d’ús de materials, recuperar els recursos i mantenir-los en ús dins de circuits tècnics circulars i tancats, etc.).
 • Regenerar el sistema natural (utilitzar recursos i energies renovables, i models econòmics regeneratius que garanteixin la sostenibilitat dels serveis ecosistèmics i retornin al planeta més del que li arrabassen, etc.).

Què és el CPS?

Amb el temps, tot evoluciona. Els models de negoci tradicionals, que valoraven l’eficiència i el benefici per sobre de tot, han de tenir en compte ara el medi ambient per tenir èxit al llarg del temps. El CPS és un dels principals models globals que s’han adoptat per revertir els impactes destructius que té l’economia global sobre la sostenibilitat dels ecosistemes naturals i la societat. La consciència que els patrons de consum i producció insostenibles provoquen un deteriorament continuat del medi ambient va sorgir per primer cop en el panorama mundial durant la Cimera de la Terra de Rio l’any 1992. Els líders han treballat plegats per garantir que l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible inclogui l’objectiu 12 dedicat al CPS, per tal d’aconseguir evitar els beneficis que comporta la degradació ambiental. El CPS pretén fer més i millor amb menys, desvinculant l’activitat econòmica de la degradació ambiental, minimitzant l’ús dels recursos naturals, com també de les emissions i els residus, i millorant alhora la qualitat de vida. En canviar sistemàticament tota la cadena de valor, el CPS involucra totes les parts interessades (vegeu més avall) per tal de garantir els canvis necessaris, des de les polítiques habilitadores fins als models de producció i els estils de vida sostenibles.

Com passem de l’aspiració a l’acció? 

Les economies circulars i el CPS són solucions que ja existeixen ara i que es poden implantar avui mateix. MedWaves promou els models empresarials sostenibles i ecoinnovadors com una manera de fer front als reptes per mitjà de solucions que beneficiïn el medi ambient, la societat i l’economia. . El Programa de suport als Switchers s’ha desenvolupat específicament per aplicar aquestes solucions a escala regional, garantint i potenciant els models de negoci sostenibles al Mediterrani. Els Switchers són empreses que ofereixen «solucions comercials que creen valor ecològic o protegeixen el medi ambient (plantant cara als problemes ambientals o reduint l’impacte sobre el medi ambient), són viables des del punt de vista econòmic i empoderen la societat»  (UNEP/MAP Decision IG.25/18 – Annex II). El programa respon al «conjunt de mesures regionals per donar suport al desenvolupament d’empreses ecològiques i circulars» aprovat per les parts contractants del Conveni de Barcelona el desembre del 2021 (Decision IG.25/18). 

Our Stakeholders

És possible donar resposta als reptes globals quan cadascú fa el que ha de fer. El CPS i les economies circulars exigeixen la presència de parts interessades actives i empoderades i requereixen un enfocament holístic i un canvi sistèmic. El Programa de suport als Switchers de MedWaves (PSS) s’adreça a una àmplia gamma d’actors, com ara els següents:

 

 • Emprenedors i petites i mitjanes empreses (pimes): les empreses poden transformar el seu negoci per fer-lo més sostenible mitjançant l’aplicació de models d’ecoinnovació i d’economia circular. Aquestes solucions empresarials transformen els reptes ecològics en oportunitats econòmiques, redueixen els impactes sobre el medi ambient i augmenten el valor social.
 • Organitzacions de suport a les empreses (OSE) i experts: aquestes entitats tenen un paper important a l’hora d’ajudar els emprenedors i les empreses mitjançant la prestació de serveis de suport integrats amb enfocaments d’ecoinnovació i disseny ecològic.
 • Societat civil i consumidors: la gent té el poder de votar en allò que creu amb les seves compres. Gràcies a la conscienciació sobre l’estil de vida sostenible, la societat civil i els consumidors poden utilitzar el seu poder adquisitiu per exigir els canvis que volen i promoure els productes i els serveis sostenibles. 
 • Institucions acadèmiques i de recerca: aquestes institucions generen coneixements i amplien el ventall de possibilitats que calen per desplegar amb èxit les economies circulars, el CPS i els models de negoci sostenibles.
 • Actors financers: les subvencions, el crèdit i les inversions afavoreixen les solucions, donen suport a la innovació i amplifiquen els èxits.  
 • Responsables polítics: els responsables de la presa de decisions són els encarregats d’adoptar i aplicar els mecanismes reguladors que promouen els models de negoci sostenibles i els productes i serveis sostenibles.
Key actions
El PSS de MedWaves implanta les economies circulars, el CPS i els models de negoci sostenibles a la regió. Aquest programa crea un entorn favorable perquè els Switchers, o les empreses, tinguin èxit i siguin sostenibles mitjançant la implicació de totes les parts interessades, com ara: emprenedors i empreses, OSE, formadors i mentors, actors financers i responsables polítics.

MedWaves ofereix els serveis de suport següents:

 • Desenvolupament i subministrament d’eines i plataformes en línia de negocis sostenibles: The Switchers Toolbox; 
 • Desenvolupament de les capacitats de les OSE, com ara els programes de formació de formadors sobre ecoinnovació, ecodisseny i desenvolupament empresarial sostenible; 
 • Promoció d’associacions entre les OSE i altres parts interessades.

 • Programes circulars d’incubació i acceleració d’empreses emergents, incloent-hi serveis de suport a la ideació, la fase inicial i de creixement.
 • Oportunitats de treball en xarxa entre empreses sostenibles The Switchers Community; 
 • Establiment de contactes entre empreses sostenibles i actors financers.
 • Desenvolupament de plans de finançament per a empreses sostenibles: The Switchers Fund; 

El PSS respon al «conjunt de mesures regionals per donar suport al desenvolupament d’empreses ecològiques i circulars» que va ser aprovat per les parts contractants durant la COP22 el desembre del 2021 (Decision IG.25/18).A més, ofereix suport a altres polítiques regionals i globals, com ara: la política exterior del Pacte Verd de la UE; la Nova Agenda per a la Mediterrània; l’Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible; el PNUMA/PAM – Estratègia de mitjà termini del Conveni de Barcelona; l’Agenda GreenerMed 2030 de la UpM; i l’Agenda 2030 i alguns dels seus ODS.

El PSS és més que una gran idea. Des de la seva creació el 2014, ha ampliat els seus èxits a la regió, entre els quals cal destacar els següents:

 • La participació de més de 100 OSE en el desenvolupament empresarial sostenible.
 • L’enfortiment de les capacitats de més de 400 experts i formadors en matèria d’ecoinnovació i ecodisseny.  
 • El suport a més de 3.200 pimes per desenvolupar els seus models de negoci sostenibles (el 44 % són dones).
 • La implicació en la creació de més de 300 empreses sostenibles.
 • La participació de més de 100 actors financers, amb una recaptació de 2,6 milions d’euros per a empreses sostenibles.